Slide 1
กำหนดวันเวลา แน่นอน เขียนโครงการที่ชัดเจน และรีบลงมือทำทันที ก็จะสำเร็จดังใจคิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

updated:  18 ธันวาคม 2558

Welcome to ASEAN Community!

 

ASEAN

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่ขอให้ทางสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตช่วย PR


ในวาระที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิก ASEAN

 

มหาวิทยาลัยใด มีหลักสูตรใดๆ ที่น่าสนใจ ติดต่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@dba.or.th  เรายินดีเป็นสื่อกลาง โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ท่าน “ฟรี” 

หมายเหตุ:  สมาคม DBA มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เท่านั้น ส่วนการรับสมัคร และตอบรับเข้าเรียน
เป็นอำนาจและหน้าที่ของ 2 มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาใน USA & UK  ไม่เกี่ยวกับทางสมาคม DBA

 

โครงการพิเศษปริญญาตรี-โท-เอก หลักสูตร ๒ ปริญญา (Dual Degree) เรียนจบแล้วได้รับวุฒิ ๒ ปริญญาพร้อมกัน

ระหว่าง มหาวิทยาลัยอพอลโล สหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยแคริสมา

เมืองโพรวิเดนเชียล ทีซี สหราชอาณาจักร

ได้ขยายการศึกษาเข้ามายังประเทศต่างๆ ในอาเซียน  

จุดเด่นคือเป็นปริญญาที่ได้รับการ “รับรอง” จากหน่วยงานรัฐบาลใน USA & UK แล้ว

 

ที่สำคัญคือ ค่าเล่าเรียน “ไม่แพง” อย่างที่คิด 


ผ่อนชำระกับบัตรเครดิต VISA & Master Card ได้*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ “ธนาคาร” และ “มหาวิทยาลัย” กำหนด

 

DegreeEquivalance

ApollosU_Logo

CharismaU_UK

 

 มหาวิทยาลัยอพอลโล ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก DEAC ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรอง

 

วิทยฐานะที่สภาการอุดมศึกษาแห่งอเมริกา CHEA รับรองหลักสูตรแล้ว

ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย อยู่ในฐานข้อมูลของ CHEA

Apollos U

ส่วนมหาวิทยาลัยแคริสมา ก็ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ASIC

 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการแห่งสหราชอาณาจักร

รับรองสถานภาพ ASIC แล้วเช่นกัน

ผู้เรียนจึงรับประกันและมั่นใจได้ว่า

 

เป็นวุฒิที่ได้รับการรับรองแล้ว ไม่ใช่วุฒิเถื่อน วุฒิปลอม เรียนจบแล้วมีคุณภาพจริง

 

 

DEAC

 

ASIC.CUACBSP

 

เปิดโอกาสให้ชาวอาเซียนได้มีโอกาสและทางเลือกเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอกกับมหาวิทยาลัยใน USA และ UK

Your Dream Come True!

เรียนแล้วได้วุฒิ ๒ ปริญญา จาก ๒ ทวีป  “นวัตกรรมการศึกษา” หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในโลก

ในระบบวิจัยทันสมัย หลักสูตรยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนทำงาน  ผู้เรียนมีเวลาค้นคว้าอิสระ ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน สามารถศึกษาทำรายงานส่ง

และสอบเก็บคะแนนได้ด้วยตนเอง จากที่ไหนของโลกก็ได้ ทุกมุมโลก   มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เรียนแล้วมีโอกาสจบแน่นอน

ขอเพียงมีความตั้งใจจริง

 

 

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีวุฒิที่ได้รับมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลแห่ง USA

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ๒ ปริญญา ตรี-โท-เอก  เรียนแล้วได้รับ ๒ ปริญญา พร้อมกัน

รียนจบเร็วกว่า เรียนจบด้วยมาตรฐานที่ดีกว่า เรียนจบด้วยค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่ามหาวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการรับรองวุฒิ

ดาวน์โหลด   คู่มือศึกษาต่อ ได้ที่นี่

 

AU_Catalog_2015_ed.1

catalogue catalogue

 

เงื่อนไขและคุณสมบัติ admission โครงการพิเศษ

๑. มีสัญชาติอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง
๒. ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยอันมีลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายไทย
ไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนที่ สกอ.มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาตามที่กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด
ผู้เรียนที่สนใจสมัครเรียน  Online ต้องติดต่อกับโครงการพิเศษซึ่งมีที่ตั้งและที่ทำการใน USA ทาง  Online เพื่อลงทะเบียนเรียนตรงกับทางโครงการพิเศษโดยใช้โซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ที่ทันสมัย  และการค้นคว้าวิจัย ต้องใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยออนไลน์ตามที่ทางโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยใน USA กำหนดเท่านั้น
และเมื่อเรียนจบแล้วต้องบินไปรับปริญญาที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่มีพิธีประสาธน์หรือมอบปริญญาในประเทศไทย   (กรณีที่ต้องการบินไปรับ)
๓. มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนทันสมัย ใช้โซเชียลมีเดียได้ ตระหนักยอมรับและเข้าใจการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย
๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และใช้ไอทีสมัยใหม่เป็น  ุมุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวให้แก่การศึกษาจริงจัง และตั้งใจ
เรียนให้จบภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สิทธิประโยชน์

๑.  ผู้เรียนมีสิทธิใช้ University Library  ในการค้นคว้าวิจัยอิสระ “ฟรี” ตลอดหลักสูตร

๒. ผู้เรียนมีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา และนำเสนอผลงานทางวิชาการกับเครือข่าย “วิจัย” ฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากฐานข้อมูลมาตรฐาน USA

โดยมีค่าใช้จ่ายในราคาที่พิเศษ และมีสิทธิได้รับโอกาสและเข้าถึงการสัมมนา การเสวนา การวิจัยวิชาการและธุรกิจต่างๆ การศึกษาดูงานกิจการต่างๆ

ภาครัฐและเอกชน ในสหรัฐอเมริกา ในราคาที่เป็นธรรม

๓. ผู้เรียนมีสิทธิขอรับบริการให้คำปรึกษา “ธุรกิจ” ฟรี จากคณาจารย์มีชื่อเสียง จากมหาวิทยาลัยรัฐต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายใน USA

๔. ผู้เรียนจะได้รับจดหมายข่าว E-book, ผลงานวิจัย, ตำรา, กรณีศึกษาที่ทันสมัย อัพเดตตลอดเวลา “ฟรี”  ระหว่างศึกษาตลอดหลักสูตร

 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอพอลโล แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สภาการอุดมศึกษาแห่งอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหรัฐอเมริกา รับรองคุณวุฒิหลักสูตร และ

รับรองวิทยฐานะสถาบันในฐานะ “มหาวิทยาลัยระดับชาติ” National Univeristy Ranking แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ อีเมล์

 

info@dba.or.th 

ค่าเล่าเรียน

ปริญญาตรี และปริญญาโทหลักสูตรอินเตอร์ตลอดหลักสูตร สองหมื่นเหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาท)

ปริญญาเอก หลักสูตรอินเตอร์ตลอดหลักสูตร  สามหมื่นเหรียญสหรัฐ

แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้  และสามารถใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าเล่าเรียนได้

รายชื่อคณาจารย์

Faculty

Alcide, Daniel

Full Professor

Areas of teaching: Business Administration and Organizational Management

Ph.D., Business/Organization and Management, Capella University, MN, 2006

 

Anderson, Mark

Assistant Professor

Areas of teaching: Organizational Management and Leadership

MS, Organizational Management: University of La Verne, CA, 1996

Ed.D., Nova Southeastern University, FL, 2008

 

Black, Vicky

Associate Professor

Areas of teaching: Entrepreneurship, Organizational Management, and Leadership

M. Ed. Business Education, Wright State University, OH, 1990

MS, Management, Oakland City University, IN, 1995

Ph.D., Vocational Education/Entrepreneurship, Ohio State University, OH, 1995

 

Brown, Tricia M.

Assistant Professor

Areas of teaching: Algebra and Math

Ph.D., Mathematics, University of Kentucky, KY, 2009

 

Cocar, Ben

Areas of teaching: Business Administration, Leadership, Management

Ph.D., Leadership, Tennessee Temple University, TN, 2014

 

Dereshiwsky, Mary

Full Professor

Areas of teaching: Business Research, Statistics, Business Administration, Accounting, and Organizational Management

Ph.D., Business Administration, Applied Statistics & Research Design, Research Methodology, and Accounting, University of Massachusetts, MA, 1985

MS, Accounting, University of New Haven, CT, 1977

 

Eidson, J. Paul

Associate Professor

Areas of teaching: Business Administration and Organizational Management

Ph.D., Business, Capella University, MN, 2003

 

Kreutzer, Bruce

Areas of teaching: Organizational Management

MBA, Apollos University, CA, 2014

Ph.D. in Higher Education, Georgia State University, GA, 1998

 

Lambrecht, Willis (Bill) W.

Areas of teaching: Research and Computer Science

Ed. D., Administration, Curriculum, and Instruction, Nebraska University, NE, 1989

MS, Secondary Administration & Computer Science, Wayne State, MI, 1981

 

Moore, Diana

Areas of teaching:  Information Technology, Computer Science, Education

Ph.D., Computer and Information Science (Computing Technology in Education), Nova Southeastern University, FL, 2014

Ed.S., Computer and Information Science (Computing Technology in Education), Nova Southeastern University, FL, 2013

MS, Library and Information Science, Drexel University, PA, 2000

 

Munyanyiwa, Takaruza

Areas of teaching: Organizational Management

DM (Management), University of Phoenix, AZ, 2009

 

Nix, Kelly

Areas of teaching: Business Administration

DBA, California InterContinental University, CA, 2011

MBA, Western Governors University, UT, 2008

 

Okeke, Jim O.

Assistant Professor

Areas of teaching: Business Administration and Organizational Management

DHA, University of Phoenix, AZ, 2008

MBA, Campbell University, NC, 1995

 

Okenwa, Gabriel

Areas of teaching: Business Administration, Organizational Management, and Research

DBA, University of Phoenix, AZ, 2009

 

Osei-Owusu, Pierre

Areas of teaching: Organizational Management

DM (Management), University of Phoenix, AZ, 2009

 

Patrick, Lisa

Areas of teaching: Business Administration, Organizational Management, and Criminal Justice

MS Public Safety (Criminal Justice), Capella University, MN, 2012

MA Human Resource Development & Management, Webster University, MO, 1998

 

Ramabut, Chotika

Associate Professor

Areas of teaching: Service Marketing, International Marketing, Management

Ph.D. in Marketing, University of Hertfordshire, UK, 2010

 

Siriwan, Uthit

Full Professor

Areas of teaching: Business Research and  Advanced Statistics, International Business, Marketing Management

D.I.B.A., International Business, Nova Southeastern University, USA, 2001

 

Smith, Eric

Associate Professor

Areas of teaching: Business Administration and Organizational Management

DM (Organizational Leadership and Management), University of Phoenix, AZ, 2011

 

Thitikalaya, Nutchuda

Associate Professor

Areas of teaching: Manageirial Accounting, Financial Management

Ph.D., University of Hertfordshire,  UK, 2010

 

Westerik, Robin S.

Areas of teaching: Business Administration, Business Communications, Academic Writing, and History

DBA, Apollos University, Huntington, Bch. CA, 2015

MA, History, University of Kentucky, Lexington, KY, 2006

 

Wamalwa, Tom

Associate Professor

Areas of teaching: Business Administration, Information Technology, and, Organizational Management

Ph.D. in Organization & Management (IT Specialization), Capella University, MN, 2006.

 

 

 

 

บทความล่าสุด

  • International Conferences

    International Conferences International Conferences มีนักศึกษาและอาจารย์หลายคน สอบถามเกี่ยวกับ “เวทีนำเสนอผลงานวิจัย” ในระดับนานาชาติ สมาคม DBA ยินดีเป็น สื่อกลาง และนำเสนอ “เวทีวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย” นานาชาติ ดังต่อไปนี้ เวทีวิจัยนานาชาติในเอเชีย http://www.engii.org/conf/ebm2014/CallForPapers.aspx รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก อ่านข้างใน มีตลอดปีจนถึงปี 2014 รายการที่นำเสนอรายแรก เป็นของ Scientific Research Publishing *(SCRIP) 1 ในองค์การวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิจัยออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก มี […]
  • 63. เงินอยากได้ แต่งานไม่อยากทำ

    คอลัมน์  How to Win เงินอยากได้ แต่งานไม่อยากทำ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 12 เมษายน 2557 ———– “แทนที่ไอบีเอ็มจะรับประกันว่าคุณจะได้รับการว่าจ้าง ตัวคุณเองต่างหากที่ต้องให้หลักประกันว่าจะได้รับการว่าจ้าง”                ฟรีดแมน, The World is Flat                  วันนี้ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำยาวนาน หลายองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เผชิญกับปัญหาเรื่องการจ้างงาน ประเด็นท้าทายการจัดการมี 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ คนในประเทศทั้งหมดต้องมีอารมณ์และความรู้สึกเดือดร้อนร่วมกันว่ากำลังเดือด ร้อนหนักหนาแสนสาหัสกับผลที่เกิดจากการขัดแย้งทางการเมืองอันยาวนาน เรื่องที่ 2 คนในประเทศต้องกล้าคิดกล้าสื่อสารกล้าทำในสิ่งที่แปลกแยกและแตกต่างออกไปจากเดิม วันนี้คนไทยเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่น […]
  • 62. Gen Y Gen Me

    คอลัมน์  How to Win Gen Y Gen Me ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 2 เมษายน 2557 ———– “เสียมบ่คมหื้อใส่ด้ามหนักๆ ความฮู้บ่นัก หื้อหมั่นฮ่ำหมั่นเฮียน” “เสียมไม่คมให้ใส่ด้ามหนักๆ ความรู้ไม่มากให้หมั่นร่ำหมั่นเรียน”                คำสอนเมืองของคนเมือง                  ถ้าอยู่ในแวดวงการตลาด และเป็นคนช่างสังเกต จะพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มแปรเปลี่ยน                ทุกวันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญแก่คนรุ่นเจนวาย คนรุ่น Gen Y (Generation […]