• » 53. รู้จริง รู้ใจ จริงใจ

  คอลัมน์  How to Win

  รู้จริง รู้ใจ จริงใจ

  ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

  นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556

  ———–

  “ทั้งหมดที่ต้องการสำหรับความสำเร็จก็คือคนที่ยืนกรานและไม่เคยคิดจะยอมแพ้”

   (เดวิด เจ ชว็อต ผู้แต่งหนังสือ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก เรียบเรียงโดย ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร)

  ผมมีโชคดีในชีวิตบ้าง ตรงที่มีเครือข่ายดีๆแบบนี้จำนวนมาก ก็เลยได้แง่คิดดีๆ มาเล่าสู่กันฟังหลายเรื่อง หลากรส แล้วแต่ตอนไหน สถานการณ์ใดจะพาไป แต่รับรองทุกเรื่องที่รู้ที่เห็น ได้แง่คิดดีๆ ครับ

  นิตยสาร MBA ฉบับ August 2013 ที่วางอยู่บนแผงหนังสือขณะนี้ น่าหาซื้อมาอ่าน เป็นกรณีศึกษาขนาดยาว บอกเล่าเรื่องราว 10 ปีบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กิจการสังกัดกระทรวงไอซีที

   

  จากวิกฤตเป็นโอกาส ทำได้อย่างไร ตอนนี้ได้ซีอีโอเป็นหญิงเก่งด้วย ชื่อ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ

  เรื่องราวของกิจการไปรษณีย์ไทย ที่ก่อตั้งโดยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เป็นกรณีศึกษาที่น่าเรียนรู้และนำไอเดียไปปรับใช้สำหรับกิจการ SMEs ต่างๆ ที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในสภาวะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

  ผมขอนิยามความสำเร็จของไปรษณีย์ไทยว่าเป็นองค์กรมีนวัตกรรม ในภาพรวมหมายถึงการทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยการเตรียมคน-สินค้า-บริการ-แผนไว้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที

  บริษัทไปรษณีย์ไทย มีนวัตกรรมรวม 6 ยุค ตั้งแต่ยุคแรกเรียกว่าเอกสารด้านการสื่อสารแห่งสยาม ยุค 2 กำเนิดการไปรษณีย์กรุงสยาม ยุค 3 ยุคจัดตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลข ยุค 4 ขยายเครือข่ายไปทุกท้องถิ่น ยุค 5 เชื่อมโยงทั่วไทย ก้าวไกลทั่วโลก และยุค 6  ศักราชใหม่ไปรษณีย์ไทย

  กว่า 130 ปี ที่ฟันฝ่าสู้วิกฤต กิจการที่อยู่ได้นานเกินกว่า 100 ปี เป็นกรณีที่น่าศึกษาและเรียนรู้อย่างยิ่ง

  ผมขอสรุปไว้ย่อๆ ว่า ไปรษณีย์ไทย มีกลยุทธ์แห่งชัยชนะสำคัญเพียงแค่ 2 หลักการ

  หลักการแรก คนในองค์กรทุกคนมีเป้าหมายมุ่งความสำเร็จชัดเจน

  หลักการที่ 2 คนในองค์กรเน้นทำงานเป็นทีม ไม่เน้นวันแมนโชว์

  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มีเพียงแค่ 2 ข้อ เท่านี้จริงๆ โดยโฟกัส “งาน” และ “คน”

  เดิมไปรษณีย์ กว่าร้อยละ 98 เป็นงานเกี่ยวกับไปรษณีย์ ส่วนอีก 2% เป็นงานพัสดุ แต่วันนี้ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่ทันสมัย กว่า 60% เป็นงานส่งสินค้าพัสดุที่สั่งซื้อขายกันออนไลน์ ส่วนอีก 40% เป็นงานไปรษณีย์ที่ยังมีคนติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนเดิม

  คนทำงานไปรษณีย์จำต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับงาน จากเดิมเคยชินกับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งพัสดุไปรษณีย์ วันนี้ก็ใช้รถปิกอัพวิ่งส่ง ต่อไปอาจเห็นพวกเขาขับรถขนาดใหญ่แบบนิ่มซีเส็งเพราะพัสดุใหญ่ขึ้น

  คนไปรษณีย์ยุคนี้และยุคต่อไปจะต้องรู้ลึกรู้จริงรู้กว้างรู้ไกลด้วย คุณลักษณะสำคัญ 3 ข้อที่ผมเห็นว่าคนในองค์กรอื่นๆ ก็น่าจะนำไปปรับใช้สำหรับองค์กรได้เช่นกัน

  รู้จริง : ส่งใกล้-ไกล ถ้าไม่ใช่ไปรษณีย์แล้วใครจะรู้

  รู้ใจ : ทุกบริการโดนใจ ส่งความถูกใจทุกความต้องการ

  จริงใจ: เรื่องไหนๆ ก็วางใจให้ทำให้เหมือนญาติมิตร

  จุดแข็งของไปรษณีย์ไทยคือมีเครือข่ายทุกตำบลทั่วไทยมีเครือข่ายบุรุษ ไปรษณีย์นำส่งตรงถึงครอบครัวกว่า 22 ล้านครัวเรือนทุกวัน ซึ่งมีผลทำให้การขนส่งและบริการคิดค้นธุรกิจใหม่ได้ทุกวัน

  เกิดบริการอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์ ธนาณัติออนไลน์ โอนเงินด่วน รับเงินไว โลจิสโพสต์ ส่งของใหญ่ในราคาประหยัด ขายสินค้าผ่านแคตตาล็อค ไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้าส่งตรงเป้าเข้าถึงกว่า ฯลฯ

  วิธีทำงานแบบรู้จริงรู้ใจจริงใจ เน้นเป้าหมายและทำงานเป็นทีม ทำแล้วองค์กรมียอดขายสูงถึง 18,000 ล้านบาทจากที่เคยตัวแดงเถือก !  รูปแบบและวิธีการจัดการที่ได้ผลทันทีแบบนี้รีบนำไปใช้เถิดครับ!

   

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 53. รู้จริง รู้ใจ จริงใจ นี่ได้เลยครับ