• » 60. การทำงาน การออม การเงิน การลงทุนสมัยใหม่

  คอลัมน์  How to Win

  การทำงาน การออม การเงิน การลงทุนสมัยใหม่

  ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

  นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม  2556

  —————————–

  “Doing more with less  จงทำงานได้มากกว่าเดิมด้วยการใช้คนน้อย ใช้เงินน้อย ใช้เวลาน้อย ”

                                                              Dr. Fuller: Popular Book, “Grunch of Giants”

   

  กฎ การทำงาน การออม การเงิน และการลงทุนสมัยใหม่ ผลักดันให้คนในยุคนี้ที่ไม่อยากจนซ้ำซ้อน จนซ้ำซาก ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานให้  “รวดเร็วกว่าเดิม”

  Credited and Special Thanks to Mark R. Kaser. Not for Sales.

  เคล็ดลับความสำเร็จการทำงาน การออม การเงิน และการลงทุนสมัยใหม่ ผมประมวลดูพบว่ามีเพียงแค่ 4 เรื่องใหญ่ เรื่องแรกคือ “ระบบ” คนจะรวยได้ต้องคิดทำพูดและสร้าง “ระบบ” ให้ตัวเองร่ำรวยให้เป็น!

  1 คือ “ความฝัน” อีก 1 คือ “การขาย” อีก 1 คือ “เทคโนโลยี” ผมเรียกรวมว่า “เทคโนโลยีขายฝัน”
  ยกตัวอย่างบริษัททัวร์ที่ขายตั๋วเครื่องบินระบบ “ออนไลน์” แบบ E-ticket ลดต้นทุนบริการลูกค้าได้

  รวดเร็วกว่า ดีกว่าและขายตั๋วได้ถูกกว่ากำไรดีกว่าสายการบินหรือเอเยนต์ทัวร์ที่เปิดเป็นออฟฟิศเล็กๆ!

  คนผู้หนึ่งจะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งขึ้นมาได้ ต้องกล้าที่จะ “ขาย” และต้องมี “ความฝัน” ที่ใช้ไบโอเทค นาโนเทค หรืออินโฟเทค สำคัญที่สุดต้องค้นหาและค้นพบ “ระบบ” การเงินและการขายแนวใหม่ให้เจอ!

  อย่าทำตัวเป็นคนส่วนใหญ่ที่อายที่จะค้าขาย ยอมอดเป็น “มนุษย์เงินเดือน” และ “เจ้าของกิจการเล็กๆ”  ชอบ “ซื้อ” แต่ไม่ชอบ “ขาย” แต่คนรวยส่วนใหญ่ชอบ “ขาย” ชอบสร้าง “ธุรกิจ” ชอบ “ลงทุน”

  คนจนก็รวยและตั้งตัวได้ ถ้าเชื่อว่า “ความฝัน” สำคัญที่สุด และเชื่อว่า “การขาย” ไม่ใช่สิ่งน่าอับอาย

  ความฝันคือพรสวรรค์ ระบบและเทคโนโลยีคล้ายดวงดาวที่ส่องแสงบอกทางสู่ความสำเร็จในชีวิต

  ความฝันด้านการเงิน แตกต่างจากความฝันด้านวิชาการและวิชาชีพ เพราะความฝันด้านวิชาการเป็นเรื่องของการจดจำหลักการบวกลบคูณหารภาษาเพื่อ การสื่อสารฟังพูดเขียนอ่านหนังสือรู้เรื่อง

  ส่วนความฝันด้านวิชาชีพ เป็นเรื่องของการเป็นมืออาชีพ นักบัญชี แพทย์ ทนายความ วิศวกร

  แตกต่างจาก “ความฝันด้านการเงิน” นวัตกรรมการทำงาน การเงินสมัยใหม่ เป็นดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 วิจัยคิดและค้นหาทิศทางและเป้าหมายอาชีพที่เราจะ “ขาย” ค้นหาสินค้าและบริการที่จะขายให้จงได้ว่าอะไรที่เรา “เชื่อ” เรา “ชอบ” และเราคิดว่า “ใช่” ถูกกับ “โชคชะตา” และบุญวาสนาของเรา

  กฎความสำเร็จ “โลกการเงินสมัยใหม่” อย่าทำอะไรที่ง่าย จงทำแต่เรื่องที่สลับซับซ้อนและยุ่งยาก!

  เล็งหา ค้นหาธุรกิจที่ทำเงินแบบ “ทวีคูณ” อย่าหาธุรกิจที่ทำเงินแบบ “เส้นตรง”

  ยกตัวอย่างธุรกิจทวีคูณคืองานที่ทำแล้วเงินเดินสะพัดคือธุรกิจที่ทำเงินตลอด 24 ชั่วโมง ระบบทำงานอัตโนมัติ อย่างค้าขายสินค้าระบบออนไลน์ สั่งซื้อสินค้าและบริการได้ทางออนไลน์ 24 ชั่วโมง

  ส่วนธุรกิจที่ทำแล้วได้แค่เงินเดือนตายตัวคือ “ธุรกิจเส้นตรง”  ไม่ทำให้รวยเร็วรวยแรงรวยรวด!

  ขั้นตอนที่ 2 สร้าง-ประสาน-รวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญทีมเก่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต และออกแบบวิจัยผลิตภัณฑ์-ทีมบริการ-ทีมกฎหมาย-ทีมบัญชีภาษีการเงินการลงทุน การประกันภัย

  ขั้นตอนที่ 3 อย่าหยุดนิ่งที่จะนำสินค้าและบริการใหม่ๆสู่ตลาดและสร้างทีมแบ็คอัพ-ทีม ประสานงาน-ทีมประชาสัมพันธ์-ทีมโอปะเรเตอร์ที่สื่อสารรวดเร็วฉับไวทันทีทัน ใดทันใจไม่ผิดพลาด

  ขั้นตอนที่ 4 วางระบบ สินค้า-บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จสร้างกระแสเงินสดเป็นหาได้มากกว่าจ่ายควบคุม และวางแผนรายรับ-รายจ่ายการเงินการลงทุนการประกันความเสี่ยงเป็นระบบ

  คนทำงานยุคใหม่ ต้องรู้เท่าเทคโนโลยีเอาไว้กัน รู้ทันเทคโนโลยีเอาไว้แก้ ต้องไฮเทคและไฮทัช รู้จักใช้ไอแพดไอโฟนหาเงิน รู้จักใช้โซเซียลมีเดียและเว็บไซต์ “ขาย” สินค้าหรือบริการระบบที่ตนเองมี

  สำคัญที่สุดต้อง “พิมพ์ธนบัตร” ด้วยตนเองเป็น ด้วยหลักการเดียวกับ “ธนาคาร” ถ้านายธนาคารรวยได้เพราะมีอำนาจก่อหนี้ เราก็ต้องคิดระบบและเทคโนโลยีที่ทำให้ร่ำรวยได้เช่นเดียวกับธนาคาร

  พยายามค้นหาระบบและธุรกิจที่สนใจผ่าน “กูเกิ้ล” คุยกับที่ปรึกษาที่เป็น “กูรู” ก็จะพบเส้นชัยครับ

   

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 60. การทำงาน การออม การเงิน การลงทุนสมัยใหม่ นี่ได้เลยครับ