• » 5. การศึกษายุค 2.0

  คอลัมน์    How to Win

  “การศึกษายุค 2.0”

  ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

  นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

  วันพุธที่  1 กุมภาพันธ์ 2555

   

  ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ และ รศ. ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ได้นำเสนอ How to Win น่าสนใจยิ่ง

  อาจารย์ทั้ง 2 ท่านยืนยันว่าการศึกษายุค 2.0 ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ คนสำคัญคือคนที่ “เก่ง+ดี”

  ทุกเพศ ทุกวัย จะได้เรียนรู้ทุกอย่างด้วยกัน ลงมือทำพร้อมกัน ไม่ใช่นั่งฟังเล็คเชอร์อย่างเดียว

  ครูอาจารย์ต้องเปลี่ยนบทบาท กลายเป็นผู้ประสานงานที่ดี ผู้คอยอำนวยความสะดวกในการค้นคว้า

  วงจรการเรียนรู้จะเปลี่ยนไป จาก “ชอล์กแอนด์ทอล์ก” เป็น  “คุย คิด คลิก คลำ”

  พฤติกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลได้ด้วย “วิธีสังเกต”

  ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวงจรการเรียนรู้แบบ  “อ้วกโมเดล” จำจากอาจารย์ที่พูดและพ่น

  ผู้เรียนก็รับอ้วก แล้วก็อ้วกต่อ กินเดนกันเป็นทอดๆ

  ยุค 2.0 ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในห้องสี่เหลี่ยม ตึกใหญ่โตแต่ไร้ชีวิตจิตใจ

  ทุกอย่างจบลงแค่ “คิดแล้วคลิก” พอคลิกแล้วรีบนำโครงการไปทำให้เกิดผลให้ได้

  ฝึกนิสัยผู้เรียนให้ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลอง รู้ผิดชอบชั่วดี จำแนกแยกแยะถูกผิดเป็น

  ใช้ปัญญาหลายฐาน

  ฐานกาย ลงมือทำจนเป็นทักษะ มีฝีมือ เป็นมืออาชีพ

  ฐานคิด คิดรอบคอบ คิดรอบด้าน คิดซ้าย คิดขวา คิดหน้า คิดหลัง คิดเป็น

  ฐานใจ ใจปกติ มีจิตอาสา มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือคน ด้วยน้ำใสใจจริง ไม่หวังสิ่งตอบแทน

  ชีวิตชิลล์ๆ ไม่มีปัญหา มีแต่ “หัวข้อวิจัย” และ “ประเด็นวิจัย”

  พร้อมที่จะเรียนร่วมกัน รู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้กัน

  ที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ และจะเป็นไปแล้วในอนาคตอันใกล้คือ

  ผู้เรียนต้องออกข้อสอบเอง ตั้งโจทย์ถามตัวเอง พิจารณาตัวเอง ตักเตือนตัวเอง แก้ไขด้วยตัวเอง

  ผู้เรียนต้องช่วยกันเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ อาจารย์และศิษย์เป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน

  หนังสือที่ผมแนะนำให้อ่านเสริมคือ The World is Flat ฉบับแปลไทยมีแล้ว หาอ่านในเว็บไซต์ชื่อดังก้องโลกอย่างกูเกิ้ลได้

  ผมมีโอกาสเจอศุภกิจ สุทิน นักคิด นักธุรกิจ SMEs จากแดนใต้พัทลุง ที่ผมไปเปิดศูนย์ให้เรียนจบวันนี้เขาเรียนจบปริญญาตรีและโทจากพัทลุงโดยไม่ต้องขึ้นมาเรียนถึงเมืองหลวงให้วุ่นวาย

  ศุภกิจในวันนี้กำลังจะต่อปริญญาเอก USA

  เขาได้แง่คิดดีๆ จากที่ผมสอนหลายเรื่อง เก็บเทปบันทึกคำสอนไว้เปิดอ่านหลายเที่ยว

  สิ่งที่ศุภกิจมีคือ “ไม่เอ๊ะ ไม่อ๊ะ ไม่ลังเล ไม่สงสัย” มีแต่ความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม

  ศรัทธาเต็มร้อย เชื่อมั่นเต็มที่ว่าครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรม ย่อมแนะนำแต่สิ่งดี ไม่ป้อนยาพิษให้

  นักธุรกิจ SMEs ที่คิดแล้วไม่คลิก ว่างๆ ก็ลองคุยกับพนักงานในโรงงานดู

  บางที ท่านอาจค้นพบวิธีชัยชนะ ที่ปิ๊งแวบ จากคนที่เป็นแค่แม่บ้าน หรือเป็นแค่ยาม เป็นแค่รปภ.

  หรือคนอื่นๆ  ที่ท่านไม่คาดคิด ไม่คาดฝัน แต่คุยแล้วคลิก คุยแล้วปิ๊งแวบ ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 5. การศึกษายุค 2.0 นี่ได้เลยครับ