• » 10. นวัตกรรมการจัดการ วิถีสู่ชัยชนะ

  คอลัมน์    How to Win

  นวัตกรรมการจัดการ วิถีสู่ชัยชนะ

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

  วันพุธที่  29 กุมภาพันธ์ 2555

   

  โลกของการแข่งขัน ในเวทีการค้าระดับนานาชาติ หนึ่งในหัวข้อที่ถูกนำมาพูดเสมอในแวดวงธุรกิจศึกษาด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ ด้านการจัดการระดับนานาชาติ คือ “นวัตกรรมการจัดการ”

  รับรู้และเรียนรู้กันมานานในแวดวงศึกษาว่าด้วยการจัดการทั่วโลกว่าโดยย่อมี 4 M

  M1 คือ  Man Management  การจัดการเรื่องคน

  แค่เรื่องคนเรื่องเดียว ก็ปวดหัว เพราะต้องดูแลตั้งแต่การสรรหา และคัดเลือกคนเข้าทำงาน  การวัดและประเมินผลงาน การเพิ่มสมรรถนะของคนในองค์กร การสร้างขีดความสามารถของคน ฯลฯ

  M2 คือ  Money Management การจัดการเรื่องเครดิต เงินสด/หมุนเวียน แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำฯลฯ

  M3 คือ  Material Management การจัดการเรื่องแหล่งวัตถุดิบ แหล่งทุน แหล่งผลิต ฯลฯ

  M4 คือ  Management of Management การจัดการแห่งการจัดการ การสร้างแบรนด์ เพิ่มผลผลิตฯลฯ

  ทั้ง 4 M สมัยใหม่ มุ่งสู่ Excellence   เพื่อจะได้ผลสะท้อนที่ “ยอดเยี่ยม” “ดีเยี่ยม”  “เป็นเลิศ”

  โลกสมัยใหม่ จึงมีผู้คิดค้น “นวัตกรรม”  เพื่อการจัดการ

  นวัตกรรม มาจากคำว่า “นว”  ภาษาบาลี-สันสกฤต แปลว่า “ใหม่”

  ส่วนคำว่า “กรรม” แปลว่า  ทำ รวมความ นวัตกรรม คือ  “ทำใหม่” หรือ “ทำให้ใหม่”

  เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับคำ  “Re-thinking” ที่แปลว่า “คิดใหม่” กับอีกคำ  “Re-imagine” ที่แปลว่า “จินตนาการใหม่”

  บุคคล หรือองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องพยายามคิดใหม่ จินตนาการใหม่ แล้วทำใหม่ จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองและธุรกิจตลอดเวลา ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 14 วินาที

  ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ทัน 14 วินาที ผลที่ได้คือ ถูกคนอื่นทิ้งห่าง ถูกคู่แข่งทิ้ง หรือพ่ายแพ้ยับเยิน

  การสร้างนวัตกรรมการจัดการในกิจการ SMEs  ง่ายที่สุด เริ่มจากการ “อ่าน” หรือ “ค้นคว้า”

  แหล่งข้อมูลคือ  “Google”   ให้คลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว แล้วพิมพ์คำว่า นวัตกรรม หรือ Innovation ก็จะมีองค์ความรู้ให้ค้นคว้าเพื่อนำไปสู่บทสรุปนวัตกรรมในการจัดการมากมาย

  ทำใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ เหนือสิ่งอื่นใดคือการนำนวัตกรรมมา “ปรับใช้” กับองค์การของท่าน

  โดยย่อ เป้าหมายโดยตรงของนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่ “เร็วกว่า ดีกว่า ถูกกว่า”

  ยกตัวอย่าง ร้านโชวห่วยมีมากมาย แต่โชวห่วยที่ใช้นวัตกรรมการจัดการคือ ร้าน 7-11

                  สินค้าขนมขบเคี้ยวมีมากมาย แต่สินค้าที่ใช้นวัตกรรมการจัดการคือ “เถ้าแก่น้อย”

                  เครื่องดื่มให้ดื่มมีมากมาย แต่เครื่องดื่มที่ใช้นวัตกรรมการจัดการคือ ตรา “อิชิตัน”

  อ่านจากเว็บกูเกิลแล้วยังมึนตึ๊บ ไม่เข้าใจก็เชิญแวะร้านเซเวนใกล้บ้าน แล้วจะปิ๊งแวบ

  หรือแวะปั๊ม ปตท. แนวใหม่ ดื่มกาแฟอเมซอน นั่งสักพัก ก็จะคลิก

  นวัตกรรมเพื่อการจัดการ ครั้นคิดได้และเริ่มคลิก ต้องทำทันที ทำทันใด ทำทันใจ ไม่ต้องเอ๊ะ ไม่ต้องอ๊ะ ห้ามลังเล เลิกสงสัย แล้วนวัตกรรมการจัดการ จะนำท่านไปสู่เส้นชัยแห่งชัยชนะที่ยั่งยืนครับ

   

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 10. นวัตกรรมการจัดการ วิถีสู่ชัยชนะ นี่ได้เลยครับ