• » 14. 845 ล้านคน 2,7 พันล้านคลิก 250 ล้านรูปฯ

  คอลัมน์    How to Win

  845 ล้านคน: 2.7 พันล้านคลิก: 250 ล้านรูป: 

  100,000 เพื่อนทั่วโลก

  บริการวิชาการจากโลกสู่สังคมไทย: Academic Service from Global to Thai Society 

  ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ
  สมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

   

  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

  วันพุธที่  14 มีนาคม 2555

   

                คำถามฮิตในโลกออนไลน์วันนี้ “อะไรเอ่ย? ที่มีคนใช้บริการรายเดือนสูงถึง 845 ล้านคน

                มีจำนวนคนคลิกสูงถึง 2.7 ล้านๆ คลิก มีคนโพสต์รูปถึง 250 ล้านรูป และมีเพื่อนๆ ทั่วโลกสูงถึง 100,000 คนต่อวัน

                คำตอบคือ  “Facebook”

                 ปีนี้ เป็นปีแรกที่ Facebook จะเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งมหานครนิวยอร์ก

                  8 ปีที่ผ่านมา มาร์ก ซักเกอร์เบิร์ก สร้างความมั่งคั่งให้แก่ผองเพื่อนเป็นเงินสูงถึง 9 แสนล้านบาท

                  ผมคิดถึงช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา  หวนนึกถึงองค์ความรู้การบริหารจัดการ “ความมั่นคง “ และ “ความมั่งคั่ง” ในด้านต่างๆ แล้วพบข้อสรุปอยู่ 3 เรื่อง

                  เรื่องที่ 1   “ปรากฏการณ์”  ยิ่งใหญ่ เช่นน้ำท่วมใหญ่ นานๆ จะเกิดสักครั้ง แต่พอเกิดขึ้นมาแล้วก็จะส่งผลกระทบที่มีพลังมหาศาลและรุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

                  ยกตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเครือข่าย ตั้งแต่มีสาย ไร้สาย จนถึงการสืบค้นข้อมูลตั้งแต่  Google   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง Yahoo Gmail Hotmail หรือล่าสุดสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter และ Facebook ที่ทรงพลังรุนแรง

                  เรื่องที่ 2  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จะทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบที่ทรงพลังและรุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และเทคโนโลยีแผ่ขยายในวงกว้าง

                  ตอนที่เกิดอินเทอร์เน็ต โลกแห่งเครือข่ายยุคไฟเบอร์ และไซเบอร์ มีเศรษฐีใหม่ยุค ดอตคอม เกิดขึ้นมากมาย

                  ในยุคเดียวกัน ก็มีคนที่เจ๊ง ขาดทุน สิ้นเนื้อประดาตัว เพราะฟองสบู่จากธุรกิจดอตคอมมากมายเช่นกัน

                  เรื่องที่ 3 คำอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะอธิบายได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นๆ ได้ยุติลง สงบลง หรือผ่านพ้นไปแล้ว

                  ปรากฏการณ์น้ำท่วม ก็เช่นเดียวกับ กระแสดอตคอม และอื่นๆ ผมคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน วันหนึ่งก็จะมีคนอธิบายได้เองว่าเหตุและผลที่เป็นเช่นนี้ มีที่มาอย่างไร?

                  แล้วที่จั่วหัวข้างต้น เกี่ยวข้องกับ How to Win อย่างไร?

                  ขอบอกว่า เกี่ยวข้องโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่ท่านสามารถค้นพบให้ได้ว่า อะไรคือปรากฏการณ์ใหม่? เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบในวงกว้าง? และพบคำตอบได้ พบโอกาสใหม่ๆ ภายหลังเมื่อปรากฏการณ์ยุติ

                  ถ้า ท่านสามารถทำความเข้าใจปรากฏการณ์ ดังกล่าว คิดแล้วคลิก ก็จะค้นพบ “โอกาสใหม่ๆ” นำไปสู่วิถีสู่ความมั่งคั่งรูปแบบใหม่แบบเฟซบุ๊ก และจะรวยแบบใหม่ในรูปแบบซักเกอร์เบิร์กโมเดลครับ

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 14. 845 ล้านคน 2,7 พันล้านคลิก 250 ล้านรูปฯ นี่ได้เลยครับ