• » 19. ม้าลำปาง: วิชัน:วิสั้น

  คอลัมน์    How to Win

  ม้าลำปาง: วิชัน vs วิสั้น

  ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

  หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

  วันพฤหัสบดีที่  5 เมษายน 2555

   

  สำนวน “ม้าลำปาง” จะถูกหยิบยกมาพูดเสมอในแวดวงการบริหารจัดการธุรกิจ เมื่อมีการเอ่ยถึง “วิสัยทัศน์” ของซีอีโอ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การต่างๆ ภาครัฐและภาคเอกชน

  ม้าลำปาง คือคนที่มีวิชันในระดับ  “วิสั้น” มองตรงไปข้างหน้า ไม่เห็นข้างทาง ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดคับแคบ ไม่เปิดใจกว้าง ไม่ยอมรับฟังความเห็นผู้อื่น

  คนที่เป็นม้าลำปาง ส่วนใหญ่ คิดอยู่ในกรอบ พูดจาสื่อสารก็อ้างจากทฤษฎี ตำราวิชาการ ไม่ยอมประยุกต์หรือปรับใช้  ที่น่ากลัวที่สุดคือตอนสร้างผลงานหรือลงมือทำงาน ก็ทำแบบติดกรอบ ติดตำรา

  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นนักการตลาด ก็ยึดติดกับ 4Ps:Product Price Place Promotion

  ม้าลำปาง คิดว่านักการตลาดคือคนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

  จบมานาน ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ 4Ps เปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็น4Ps: Performance People Process Program

  นักการตลาดวันนี้ต้องนำ Performance มาพิจารณาสมรรถนะ ศักยภาพ คุณภาพ ขีดความสามารถขององค์การธุรกิจ พนักงาน และตัวสินค้า

  ต้องนำข้อมูลประชากรโดยเฉพาะ People มาวิเคราะห์ให้ละเอียดว่าวันนี้ลูกค้าเป็นคนรุ่น X Y หรือ Z

  พูดภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆ คือ คนจะซื้อสินค้า เป็นกลุ่มเด็กๆ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน หรือกลุ่มผู้สูงวัย

  การตลาดสมัยใหม่ ต้องนำ Process กระบวนการนำเสนอสินค้ามาวิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน ราคาขายให้ครบถ้วน ตั้งแต่ป้อนวัตถุดิบเข้าโรงงาน กระบวนการผลิตสินค้า จนถึงการกระจายสินค้าถึงมือลูกค้า

  P สุดท้าย นักการตลาดสมัยใหม่ ต้องนำ Program โครงการต่างๆ ที่นำเสนอมีความรับผิดชอบต่อสังคม สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่? กดค่าแรงงานที่ทำงานด้วยหรือเปล่า?

  วันนี้ เมื่อเปรียบเทียบอันดับขีดความสามารถการแข่งขันระหว่างองค์กรไทยกับนานาชาติ เราจะพบว่าเรายังอยู่ในระดับ “กลาง” ถึง “ท้าย”

  เทียบกับลาว เวียดนาม เขมร พม่า 4 ประเทศนี้ เราเหนือกว่าเขาแน่นอน แต่ถ้าเทียบกับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สถานะอยู่ใกล้เคียงกัน

  แต่เมื่อเทียบกับมาเลเซีย และสิงคโปร์ เรายังตามหลังอีกหลายก้าว

  ไม่ต้องพูดถึงไต้หวัน ฮ่องกง หรือเกาหลีใต้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมาดูงานบริหารจัดการ การพัฒนาที่บ้านเรา

  วันนี้เกาหลีใต้แซงเราไปแล้ว หลายช่วงตัว

  หนทางสู่ชัยชนะในวันนี้ ผู้นำองค์กรที่ไม่อยากเป็น “ม้าลำปาง” ต้องหาเวลาฝึกอบรม พัฒนาตนเอง เรียนรู้ เสริมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาด รวมถึงคอร์สอื่นๆ ให้มากๆ

  จะได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่เป็นคนมี “วิสั้น” หลงยุค หลงเวที กลายเป็นลิเกหลงโรงครับ

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 19. ม้าลำปาง: วิชัน:วิสั้น นี่ได้เลยครับ