• » 41. อัพเดตแนวคิดการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโลก

  อัพเดตแนวคิดการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจโลก

  ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ

  วันที่ 21 มิถุนายน 2556

  ———–

   ในรอบ 1 ปี ที่ผม “สำรวจโลก” แบบคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้เดินทางในอดีต

  เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร เหมือนสมัย เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ได้เดินทางไปติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีการทูตระหว่างราชอาณาจักรสยามกับ ฝรั่งเศส

  ต่อไปที่มหานครฉางอานหรือซีอานแห่งราชวงศ์ถัง จนถึงดูไบ ศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลาง

  สัญจรต่อไปจนถึงทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

  จบเส้นทางที่ ริโอ เดอ จา เนโร บราซิล ผมได้เรียนรู้และเห็นปรากฏการณ์ที่อยากนำมาแชร์แบ่งปัน

  ตลอดเส้นทางที่เดินทาง ผมได้พยายามสังเกต ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ แนวคิดการจัดการและการตลาดสมัยใหม่ทั่วโลกที่ได้เดินทางไป สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  แนวโน้มทั่วโลก ว่าถึงสังคมโลกได้เปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมสู่ภาคบริการ และกลายเป็นสังคมดิจิตอลโดยสมบูรณ์

  เขียนเป็น “สมการสังคมโลก” แบบอัพเดตได้ดังนี้

  4Ss: Agricultural Society>Industrial Society>Service Society>Digital Society

  สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่พบเห็น ก็เปลี่ยนแปลงจากจากเน้นผลิตจำนวนมากแบบเกษตรกรรมเป็นรวมกลุ่มผลิตแบ่งกลุ่ม อุตสาหกรรมชัดเจนและยกระดับสู่ภาคบริการที่รวดเร็วและเทคโนโลยี 4Gs มีผลทำให้เกิด “ธุรกิจเว็บไซต์” หรือ “ออนไลน์” จำนวนมากมายมหาศาล ทำให้ช่องทางจำหน่ายสินค้าเปลี่ยนไป

  เขียนเป็น “สมการเศรษฐกิจโลก” แบบอัพเดตได้ดังนี้

  4Es:  Economy of Scale> Economy of Scope> Economy of Speed> Economy of Space

  สำหรับแนวคิดการตลาดจากเดิมเน้นเฉพาะ 4Ps ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการขาย ก็เปลี่ยนเริ่มต้นที่ “โครงการ” เน้น “ประชาชน” มีการ “วางแผน” และ “ประโยชน์”แบ่งปันชัดเจน

  การตลาดสมัยใหม่ ไม่เหมือนเดิม ไม่เน้น “กำไร” มากๆ แต่เน้น “ประโยชน์” จัดสรรเป็นธรรมระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 5 กลุ่มกล่าวคือซัพพลายเออร์-ผู้ผลิต-ผู้กระจายสินค้า-ผู้จัดจำหน่าย-ลูกค้า

  เขียนเป็น “สมการการตลาดโลก” แบบอัพเดตได้ดังนี้

  4Ps: Program>People>Planning>Profit

  วันนี้  ยาก  จะพูดว่า “ลูกค้า” เท่านั้นคือพระเจ้า

  ธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือบริษัมมหาชน ต้องคิด “โครงการ” เก่งและดี มี “ประชาชน” ผู้ใช้เป็นแฟนคลับมากมายทั่วโลก มีการ “วางแผน” ชัดเจน และจัดสรร “ประโยชน์” ลงตัว

  แนวโน้มจะเกิดธุรกิจเฉพาะทางแบบ “แมนยู” “ไอโฟน” “เฟซบุก” “คิตตี้”
  Manchester United, IPHONE, Facebook, Kitty

   

   

  ผลตอบแทนการลงทุนสมัยใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไป เดิมผู้ผลิตเน้น “กำไร” ครั้งละมากๆ

  เดิมไม่ว่าจะค้าขายสินค้าใดๆ ก็แล้วแต่ สูตรคำนวณผลตอบแทน จะหนีไม่พ้นต้นทุนร้อยละ 80 กำไร 20% ต้นทุน 70 กำไรร้อยละ 30 ต้นทุน 60 กำไรร้อยละ 40 ต้นทุน 50 กำไรร้อยละ50

  แต่การค้าสมัยใหม่แนวโน้มผลกำไร จะ “น้อย” แต่ “ยั่งยืน” แนวโน้มการค้าต่างๆ จะอิงกับแนวคิด “การลงทุน” ที่สำคัญเช่น การค้าอสังหาริมทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ น้ำมัน หุ้น และพันธบัตร

  ทำแล้วอาจเหลือกำไรแค่ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 ร้อยละ 3 ร้อยละ 1 ขอเพียงแค่ไม่ “เสมอตัว” หรือ “ขาดทุน” ก็ OK แล้ว

  เขียนเป็น “สมการกำไรโลก” แบบอัพเดตได้ดังนี้

  4%: +10%+5%+3%+1%

  แนวคิดต่างๆ ที่พบเห็นจากทั่วโลกแล้วนำเสนอนี้ เป็นสิ่งที่ตาดู หูฟัง สมองคิด นำไปใช้ได้ ก็น่าจะปิ๊งแวบ คิดแล้วคลิก และน่าจะทำให้ท่าน “ชนะ” ในธุรกิจของท่านนะครับ

   

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  comments


หากมีประโยชน์ ร่วมแชร์บทความ: 41. อัพเดตแนวคิดการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโลก นี่ได้เลยครับ