Category Archives: Articles

 • 63. เงินอยากได้ แต่งานไม่อยากทำ

  Posted on 27/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์  How to Win เงินอยากได้ แต่งานไม่อยากทำ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 12 เมษายน 2557 ———– “แทนที่ไอบีเอ็มจะรับประกันว่าคุณจะได้รับการว่าจ้าง ตัวคุณเองต่างหากที่ต้องให้หลักประกันว่าจะได้รับการว่าจ้าง”                ฟรีดแมน, The World is Flat                  วันนี้ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำยาวนาน หลายองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน เผชิญกับปัญหาเรื่องการจ้างงาน ประเด็นท้าทายการจัดการมี 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ คนในประเทศทั้งหมดต้องมีอารมณ์และความรู้สึกเดือดร้อนร่วมกันว่ากำลังเดือด ร้อนหนักหนาแสนสาหัสกับผลที่เกิดจากการขัดแย้งทางการเมืองอันยาวนาน เรื่องที่ 2 คนในประเทศต้องกล้าคิดกล้าสื่อสารกล้าทำในสิ่งที่แปลกแยกและแตกต่างออกไปจากเดิม วันนี้คนไทยเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่น แทบไม่มีเป้าหมายหรือแรงบันดาลใจฝันหรือใฝ่อะไร อยู่กันไปวันๆ เงินอยากได้ แต่งานไม่อยากทำ และค่านิยมนี้ได้ระบาดแพร่หลายไปทั่วทุกวงการ จนกลายเป็นมะเร็งร้ายที่น่ากลัวหนักหนาสาหัสกว่า และผมมองว่ายิ่งกว่า “ทุจริตคอรัปชัน” ค่านิยม “เงินอยากได้ แต่งานไม่อยากทำ” เห็นชัดเจนคือ รับจ้างงานอะไรก็ได้ที่สรวลเสเฮฮา มีข้าวกิน มีคนคุย มีคนจ่ายเงินให้  งานแบบนี้เริ่มมีคนร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆ พอคนส่วนใหญ่ไม่ยอมทำงาน ก็เกิดกระแสคนไม่ทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ […]
 • 62. Gen Y Gen Me

  Posted on 26/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์  How to Win Gen Y Gen Me ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ 2 เมษายน 2557 ———– “เสียมบ่คมหื้อใส่ด้ามหนักๆ ความฮู้บ่นัก หื้อหมั่นฮ่ำหมั่นเฮียน” “เสียมไม่คมให้ใส่ด้ามหนักๆ ความรู้ไม่มากให้หมั่นร่ำหมั่นเรียน”                คำสอนเมืองของคนเมือง                  ถ้าอยู่ในแวดวงการตลาด และเป็นคนช่างสังเกต จะพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มแปรเปลี่ยน                ทุกวันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญแก่คนรุ่นเจนวาย คนรุ่น Gen Y (Generation Y) หมายถึง คนรุ่นGen Y ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2537 ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-32 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีไอที มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความอดทนต่ำ ชอบการเปลี่ยนแปลง นิตยสารไทม์ส ฉบับ 20 พฤษภาคมปีที่ผ่านมา มีรายงานพิเศษเรื่องของเด็ก […]
 • 61. กรรมลิขิต ฟ้าลิขิต พรหมลิขิต

  Posted on 25/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์    How to Heng กรรมลิขิต ฟ้าลิขิต พรหมลิขิต ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ต้นฉบับ 22 มกราคม 2557 เผยแพร่ซ้ำ  19 กุมภาพันธ์ 2557 ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙ เพื่อนๆ นักขายครับ ทุกวันนี้ข้อถกเถียงเรื่องกรรมลิขิต ฟ้าลิขิต และพรหมลิขิต ยังไม่มีข้อยุติ และจำนวนคนที่เชื่อในเรื่องของกรรมลิขิต ฟ้าลิขิต และพรหมลิขิตก็มีจำนวนมากพอๆกัน คนที่เชื่อเรื่อง “กรรมลิขิต” ก็จะคิดและทำแบบมีเหตุมีผลใช้มันสมองสมองมือเป็นหลัก คนที่เชื่อ “ฟ้าลิขิต” ก็จะถือฤกษ์งามยามดีเคร่งครัด และศรัทธาในโหราศาสตร์ การทำนายทายทัก หรือการดูดวงชะตาราศี  ตามหลักศาสนาพราหมณ์  ซึ่งแบ่งเป็น 2ชนิด คือ ฤกษ์บน และฤกษ์ล่าง คนที่เชื่อถือฤกษ์บนก็ศรัทธาว่าดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ  บนท้องฟ้าสามารถนำมาใช้ทำนายชะตาชีวิตร้ายและดีได้โดยยึดพระจันทร์เป็นหลัก ในการอธิษฐานขอพร เฝ้าสังเกตการโคจรของดวงจันทร์ ส่วนคนที่เชื่อถือฤกษ์ล่างซึ่งเป็นเรื่องบนพื้นดินก็จะยึดเอาวันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม […]
 • 60. การทำงาน การออม การเงิน การลงทุนสมัยใหม่

  Posted on 24/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์  How to Win การทำงาน การออม การเงิน การลงทุนสมัยใหม่ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม  2556 —————————– “Doing more with less  จงทำงานได้มากกว่าเดิมด้วยการใช้คนน้อย ใช้เงินน้อย ใช้เวลาน้อย ”                                                             Dr. Fuller: Popular Book, “Grunch of Giants”   กฎ การทำงาน การออม การเงิน และการลงทุนสมัยใหม่ ผลักดันให้คนในยุคนี้ที่ไม่อยากจนซ้ำซ้อน จนซ้ำซาก ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานให้  “รวดเร็วกว่าเดิม” Credited and Special Thanks to Mark R. Kaser. Not for […]
 • 59. ราโชวาทรัชกาลที่ ๕

  Posted on 23/08/2014 by admin in Articles.  คอลัมน์  How to Win ราโชวาทรัชกาลที่ ๕ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ นายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 ———–               “..เราจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไป ย่อมยินดีด้วยในเวลามีสุข และช่วย ปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกข์…”                                                                                                                    จุฬาลงกรณ์ ปร. วันนี้ เป็นวันปิยมหาราช “วิถีแห่งชัยชนะ” ของรัชกาลที่ 5 เป็นประเด็นน่าวิเคราะห์และศึกษา ในอดีต สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรได้มีเงื่อนไขว่าหากยกเจ้า หญิงดารารัศมีให้เป็นพระราชธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระราชินีนาถแล้วไซร้ เจ้าหญิงดารารัศมีจะได้เป็น  “Princess of Siam” เทียบเท่ากับพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม และเวียงพิงค์จะมีอำนาจมากกว่าเดิม              แต่รัชกาลที่ 5 “ฉลาดกว่า” ก็เลย “ยกสถานะ” เจ้าดารารัศมีเป็น “พระมเหสี”  เมื่อ “ร่วมหอลงเตียงร่วมเรียงเคียงกัน” คนนั่งคุยหรือจะสู้คนนอนคุย อะไรที่ว่ายากแสนยาก ก็กลายเป็นเรื่องง่ายเกินกว่าที่คิด! วันนี้ อยากพูดคุย  “หลักฐานใหม่” […]
 • 58. มวยต่อ มวยรอง

  Posted on 22/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์  How to Win มวยต่อ มวยรอง ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 ———– “ฝู ปู กั้ว ซัน ไต้ ความมั่งคั่งไม่เคยยืนยาวเกิน 3 ชั่วอายุคน” (สุภาษิตจีน) อุณหภูมิกรุงเทพฯ ร้อนฉ่า ในห้วงฉลอง 14 ตุลาคม ระหว่างที่คนกรุงส่วนใหญ่กำลังผวาน้ำท่วม! ผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะปิดถนนรอบทำเนียบ รัฐบาล 14 เส้นทางโดยบังเอิญในช่วงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ผมเริ่มสังเกต “กลิ่นอาย” แปลกๆ ในวันที่ 11 ตุลาขณะเดินทางไปประชุมอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา กรรมาธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นานๆ จะเกิดสภาวะไม่มีที่จอดรถ ทั้งฝั่งสวนสัตว์ดุสิตและฝั่งรัฐสภา การแข่งขันแย่งชิงอำนาจระหว่าง 2 พรรคการเมืองใหญ่ ผมหวนนึกถึงคำว่า “มวยต่อ” กับ “มวยรอง”  […]
 • 57. คน ค้น คน

  Posted on 21/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์  How to Win คน ค้น คน ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ———– “เกิดเป็นอะไรเลือกไม่ได้ อยากเป็นอะไรเลือกได้” (บทสนทนาระหว่างดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ กับสัญญา คุณากร) โลกมีเรื่องราวมากมาย และมีความหมายซ่อนอยู่ ไม่ออกไปดู ไม่ออกไปรู้ ไม่เข้าใจ ผมเริ่มหันมาสนใจ “สุขภาพ” ในปี 2553 ในวันเดือนปีที่ผลเลือด ระบุชัดเจนว่า เบาหวาน ไขมัน ความดัน และโรคอ้วนในระยะเริ่มต้นได้โจมตีผมโดยไม่ให้ตั้งตัว ผมใช้เวลากว่า 4 ปีต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ยังไม่หายดีนัก แต่ก็ไม่ลำบากจนเกินไป เกิดจากทำงานหนัก ทำงานเพลิน ทำงานข้ามวันข้ามคืน จนลืมพักผ่อน ลืมให้เวลาแก่ตัวเอง คนเรานั้นแปลกโดยเฉพาะนักวิชาการ นักบริหาร มักจะเพลิดเพลิน และมีความสุข สนุกกับงาน สนุกกับการอ่าน สนุกกับการเดินทาง […]
 • 56. คำสอนสมเด็จพระญาณสังวร

  Posted on 20/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์  How to Win คำสอนสมเด็จพระญาณสังวร ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 ปรับปรุง ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ———– “ศรัทธาที่ถูกต้อง เกิดจากศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง” (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมรับเชิญไปบรรยายให้คณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฟัง ในหัวข้อเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ ผมไม่ได้ไปเยือนอีสานใต้นานหลายปี การเดินทางสมัยนี้สะดวกสบาย ชั่วเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจากสนามบินดอนเมืองก็ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีโดยสะดวกและ รวดเร็ว อุบลราชธานี เป็นเมืองสำคัญแห่งอีสานใต้ ครั้งคราใดที่นึกถึงเมืองนี้ ผมนึกถึงภาพของ “การแห่เทียนพรรษา” ที่อลังการใหญ่โต เป็นงานระดับชาติและระดับโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้ คณาจารย์เป็น “ดร.” มากถึง 300 กว่าชีวิต เฉพาะคณะบริหารศาสตร์ มีคณาจารย์กว่า 60 ท่าน ดูแลนักศึกษากว่า 4 พันคน อาจารย์แต่ละท่านนอกจากจะสอนตามภาระหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายแล้ว ยังต้องทำงานบริหาร ทำวิจัย […]
 • 55. ชนะ แพ้ เสมอ

  Posted on 19/08/2014 by admin in Articles. คอลัมน์  How to Win ชนะ แพ้ เสมอ ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ ตีพิมพ์ครั้งแรก วันพุธที่ 25 กันยายน 2556   ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ที่นี่ ———– “ผู้ใดปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงโลกขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อน” (โสเครติส นักปรัชญากรีก) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปเยือนดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนดอยช้างได้ชักชวนให้ไปดูงานธุรกิจชุมชนโดยเฉพาะการผลิต กาแฟดอยช้าง และขอคำแนะนำจากผมในเรื่องของการกระจายสินค้ารวมถึงการสร้างแบรนด์ในระดับ ประเทศและอาเซียน ได้บุกป่าฝ่าดงขึ้นไปเยือนยอดดอยช้าง ซึ่งห่างจากเชียงรายเพียงแค่ไม่กี่สิบกิโลเมตร  ได้เห็นกระบวนการผลิตที่มีหลายขั้นตอนกว่าจะกลายเป็น “กาแฟ” ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศ กาแฟดอยช้าง ก็เหมือนธุรกิจอื่นๆ ที่มีปัญหาเหมือนกันหมด ตั้งแต่ปัญหาวัตถุดิบ พื้นที่เพาะปลูก ความรู้เรื่องกาแฟ การผลิต การบัญชี การเงิน การตลาด การหมุนเงิน การขยายกิจการ การขอสินเชื่อ ฯลฯ ภาพรวมธุรกิจชุมชนบนดอยช้างถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่ง […]
 • 54. ชวน ทักษิณ อภิสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์

  Posted on 18/08/2014 by admin in Articles. บทความ พ่อรวยสอนลูก พ่อจนสอนลูก ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ———– “หลักการตลาดสมัยนี้ ยังเปลี่ยนไป จากเดิมเน้น “ราคา” วันนี้ แวดวงการตลาด “คุณภาพของสินค้า” มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ “ราคา” อันดับ 3 คือ “การสร้างแบรนด์” ทั้ง 3 ปัจจัยนำไปสู่การสร้างกระแส “บอกต่อ” พรรคการเมืองที่จะชนะในยุคนี้และยุคต่อๆไป นำหลักการตลาด 3 ข้อนี้ไปใช้ได้ เช่นเดียวกัน คนในสังคมและแวดวงอื่นๆ ก็นำไปใช้ได้เช่นกัน” (ที่มา: ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ, อาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖) พ่อจนสอนผมเสมอว่า “จงใช้ชีวิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคนทั่วไป” ซึ่งตรงกันข้ามกับคำสอนของพ่อรวยที่สอนว่า “ถ้าลูกต้องการเป็นคนรวย ลูกต้อง เขยิบ มาตรฐานการใช้ชีวิตให้ดีกว่ามาตรฐานของคนทั่วไป)  (ที่มา: […]