หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | webboard |
Breaking News ! 12 เมษายน 2557 กำหนดวันเวลาแน่นอน-ขียนโครงการที่ชัดเจน-และรีบลงมือทำทันทีก็จะสำเร็จดังใจคิด
โครงการ
DBA Program, Deming Business School, CO, USA
Senior Researchers, DBA Association
BBA & MBA Program, University of the West, CA, USA
BBA & MBA Program, Bristol University, CA, USA
International Conferences
บทความ และเอกสารวิจัยเผยแพร่
1. กตัญญู อดทน เสียสละ
2. รัตตัญญู พหูสูต ประสบการณ์
3. ภาวนา นิ่งเท่านั้น...จึงจะชนะ
4. การศึกษายุค 1.0
5. การศึกษายุค 2.0
6. การศึกษายุค 3.0
7. วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก หรือวันที่พ่ายแพ้
8. ถ้าคิดว่าเฮง ก็จะเฮง ไม่ต้องคิดอะไรมาก
9. บทความวิจัยเรื่อง "เฟ้นหาคนต้นแบบฯ"
10. นวัตกรรมการจัดการ วิถีสู่ชัยชนะ
11. พลังอำนาจแห่งตัวเลข
12. ต้นแบบ ตัวแบบความสำเร็จ
13. ทฤษฎีเฮง: เด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง อดทน
14. 845 ล้านคน 2,7 พันล้านคลิก 250 ล้านรูปฯ
15. Fast Lane
16. คนที่มีความกตัญญูคือคนที่ดวงเฮง
17. ตกต่ำให้ถึงที่สุด แล้วจะเฮง
18. ทฤษฎีเฮง: คิด>เห็น>สร้าง>ภาพ
19. ม้าลำปาง: วิชัน:วิสั้น
20. จิตวิญญาณชนชั้นสูง (ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
21. บทความวิจัย DealMakerModel
22. ทฤษฎีเฮง: มุ่ง-มั่น-ตั้งใจ
23. บทความเรื่อง "วิธีดูดวงเสริมความเฮง"
24. รายชื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย2010
27. Success Story of Innovation
29. การตลาดโลกในสายตานักเดินทาง
30. แนวคิดการตลาดธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง
31. 5 แนวคิดการตลาดโลก 2555
32. แนวโน้มการตลาดดิจิตอล 2013
33. Made in China
34. รางวัลเสาเสมาธรรมจักร
35. ดีต้องดีให้จริง เก่งต้องเก่งให้จริง
36. วิจัยเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ D-Contact
38. ผลงานสมาคมด้านการวิจัย
39. ธรรมะเพื่อการจัดการ:เจ้าสัวธนินท์กับคน4จำพวก
40. กรณีศึกษากว่าจะเป็น ดร.
41. อัพเดตแนวคิดการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโลก
42. รู้จักสถาบันรับรองวิทยฐานะหลักสูตรนานาชาติ ASIC
43. อย่ายอมแพ้ อย่าหมดกำลังใจ
45. นิสัยสู่ความสำเร็จ
46. ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
47. ชนะด้วยคาถาชินบัญชร
48. วิชา 8 ประการ
49. คิดแล้วจน คิดแล้วรวย
50. “คิดและฝัน รีบทำให้สำเร็จ”
51. ภาวะผู้นำ ศตวรรษที่ 21
52. ความสำเร็จในอนาคต คุณทำได้
53. รู้จริง รู้ใจ จริงใจ
54. ชวน ทักษิณ อภิสิทธิ์ ยิ่งลักษณ์
55. ชนะ แพ้ เสมอ
56. คำสอนสมเด็จพระญาณสังวร
57. คน ค้น คน
58. มวยต่อ มวยรอง
59. ราโชวาทรัชกาลที่ ๕
60. การทำงาน การออม การเงิน การลงทุนสมัยใหม่
61. กรรมลิขิต ฟ้าลิขิต พรหมลิขิต
62. Gen Y Gen Me
63. เงินอยากได้ แต่งานไม่อยากทำ
ลิงก์เครือข่ายเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
โครงการ BBA & MBA Bristol University
โครงการ BBA & MBA University of the West
โครงการปริญญาโท-เอก MBA & DBA Program, W.H. Taft University

10. นวัตกรรมการจัดการ วิถีสู่ชัยชนะ

 

คอลัมน์    How to Win

นวัตกรรมการจัดการ วิถีสู่ชัยชนะ

โดย ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท-เอก MBA/DBA Program, W.H. Taft University

www.demingbusinessschool.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ

วันพุธที่  29 กุมภาพันธ์ 2555

 

โลกของการแข่งขัน ในเวทีการค้าระดับนานาชาติ หนึ่งในหัวข้อที่ถูกนำมาพูดเสมอในแวดวงธุรกิจศึกษาด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านการจัดการระดับนานาชาติ คือ “นวัตกรรมการจัดการ”

                รับรู้และเรียนรู้กันมานานในแวดวงศึกษาว่าด้วยการจัดการทั่วโลกว่าโดยย่อมี 4 M

                M1 คือ  Man Management  การจัดการเรื่องคน

                แค่เรื่องคนเรื่องเดียว ก็ปวดหัว เพราะต้องดูแลตั้งแต่การสรรหา และคัดเลือกคนเข้าทำงาน  การวัดและประเมินผลงาน การเพิ่มสมรรถนะของคนในองค์กร การสร้างขีดความสามารถของคน ฯลฯ

                M2 คือ  Money Management การจัดการเรื่องเครดิต เงินสด/หมุนเวียน แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำฯลฯ

                M3 คือ  Material Management การจัดการเรื่องแหล่งวัตถุดิบ แหล่งทุน แหล่งผลิต ฯลฯ

                M4 คือ  Management of Management การจัดการแห่งการจัดการ การสร้างแบรนด์ เพิ่มผลผลิตฯลฯ

                ทั้ง 4 M สมัยใหม่ มุ่งสู่ Excellence   เพื่อจะได้ผลสะท้อนที่ “ยอดเยี่ยม” “ดีเยี่ยม”  “เป็นเลิศ”

                โลกสมัยใหม่ จึงมีผู้คิดค้น “นวัตกรรม”  เพื่อการจัดการ

                นวัตกรรม มาจากคำว่า “นว”  ภาษาบาลี-สันสกฤต แปลว่า “ใหม่”

                ส่วนคำว่า “กรรม” แปลว่า  ทำ รวมความ นวัตกรรม คือ  “ทำใหม่” หรือ “ทำให้ใหม่”

                เป็นคำที่ใช้ควบคู่กับคำ  “Re-thinking” ที่แปลว่า “คิดใหม่” กับอีกคำ  “Re-imagine” ที่แปลว่า “จินตนาการใหม่”

                บุคคล หรือองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องพยายามคิดใหม่ จินตนาการใหม่ แล้วทำใหม่ จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองและธุรกิจตลอดเวลา ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 14 วินาที

                ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ทัน 14 วินาที ผลที่ได้คือ ถูกคนอื่นทิ้งห่าง ถูกคู่แข่งทิ้ง หรือพ่ายแพ้ยับเยิน

                การสร้างนวัตกรรมการจัดการในกิจการ SMEs  ง่ายที่สุด เริ่มจากการ “อ่าน” หรือ “ค้นคว้า”

                แหล่งข้อมูลคือ  “Google”   ให้คลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว แล้วพิมพ์คำว่า นวัตกรรม หรือ Innovation ก็จะมีองค์ความรู้ให้ค้นคว้าเพื่อนำไปสู่บทสรุปนวัตกรรมในการจัดการมากมาย

                ทำใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ เหนือสิ่งอื่นใดคือการนำนวัตกรรมมา “ปรับใช้” กับองค์การของท่าน

                โดยย่อ เป้าหมายโดยตรงของนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่ “เร็วกว่า ดีกว่า ถูกกว่า”

                ยกตัวอย่าง ร้านโชวห่วยมีมากมาย แต่โชวห่วยที่ใช้นวัตกรรมการจัดการคือ ร้าน 7-11

                สินค้าขนมขบเคี้ยวมีมากมาย แต่สินค้าที่ใช้นวัตกรรมการจัดการคือ “เถ้าแก่น้อย”

                เครื่องดื่มให้ดื่มมีมากมาย แต่เครื่องดื่มที่ใช้นวัตกรรมการจัดการคือ ตรา “อิชิตัน”

                อ่านจากเว็บกูเกิลแล้วยังมึนตึ๊บ ไม่เข้าใจก็เชิญแวะร้านเซเวนใกล้บ้าน แล้วจะปิ๊งแวบ

                หรือแวะปั๊ม ปตท. แนวใหม่ ดื่มกาแฟอเมซอน นั่งสักพัก ก็จะคลิก

                นวัตกรรมเพื่อการจัดการ ครั้นคิดได้และเริ่มคลิก ต้องทำทันที ทำทันใด ทำทันใจ ไม่ต้องเอ๊ะ ไม่ต้องอ๊ะ ห้ามลังเล เลิกสงสัย แล้วนวัตกรรมการจัดการ จะนำท่านไปสู่เส้นชัยแห่งชัยชนะที่ยั่งยืนครับ

 

 © Copyright, 2011 All rights reserved. Visitor = | Online : 8 |